כל הפוסטים בחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה