כל הפוסטים בהמעשה משבעת הקבצנים

גן עדן בכל העולמות | הרב עופר ארז
הרב עופר ארז

גן עדן בכל העולמות | הרב עופר ארז

פרשת חַיֵּי שָׂרָה | המשך מעשה משבעת הקבצנים

דבר איתו | הרב עופר ארז
הרב עופר ארז

דבר איתו | הרב עופר ארז

פרשת וַיֵּרָא | המשך מעשה משבעת הקבצנים - ‘הקבצן בעל הצוואר העקום’

פרשת לֶךְ-לְךָ | הרב עופר ארז
הרב עופר ארז

פרשת לֶךְ-לְךָ | הרב עופר ארז

המשך המעשה משבעת הקבצנים - 'הקבצן בעל הצוואר העקום'