כל הפוסטים בהבעל שם טוב

שיעור מאלף של הרב עופר ארז ממז’יבוז’  –  חידוש תורת החסידות – ממשל הבעש”ט על האשה שנשבתה
הרב עופר ארז

שיעור מאלף של הרב עופר ארז ממז’יבוז’ – חידוש תורת החסידות – ממשל הבעש”ט על האשה שנשבתה

שיעור מאלף של הרב עופר ארז ממז’יבוז’ – על נושא חידוש תורת החסידות. ממשל הבעש”ט על האשה שנשבתה.