כל הפוסטים באין יאוש

הרב עופר ארז – אין יאוש כלל בעולם
הרב עופר ארז

הרב עופר ארז – אין יאוש כלל בעולם

העבודה הפנימית היא בחינה של אהבה ויראה. עד כמה באמת אני קשורה לאמונה? עד כמה יש בליבי אהבת ה’? אהבת