כל הפוסטים בNewsflashes

מתי בפעם האחרונה
Newsflash

מתי בפעם האחרונה

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה?

מבחן האדיבות הוא סובלנות
Newsflash

מבחן האדיבות הוא סובלנות

מבחן האדיבות הוא סובלנות כלפי המנוערים ממנה.

לא חרשי העץ והאבן יוצרים
Newsflash

לא חרשי העץ והאבן יוצרים

לא חרשי העץ והאבן יוצרים את האלילים אלא הסוגדים להם

הכל מתפללים לעושר
Newsflash

הכל מתפללים לעושר

הכל מתפללים לעושר בהאמינם שחוכמה יוכלו למצוא בעצמם

בני אדם אינם אסירי גורלם כפי שהם אסירי דעותיהם.
Newsflash

בני אדם אינם אסירי גורלם כפי שהם אסירי דעותיהם.

בני אדם אינם אסירי גורלם כפי שהם אסירי דעותיהם.