כל הפוסטים בשולמית פישר

עיקר האדם בעוה”ז – עבודת ההכנה
שולמית פישר

עיקר האדם בעוה”ז – עבודת ההכנה

משמעות בחינת העולם הזה דומה לפרוזדור. סולם יעקב – אמצעי להגיע שזה התפילה ועבודת הנפש במידות שנקרא חיי שעה לעומת

שלימות האדם – אברהם אבינו אבי האומה
שולמית פישר

שלימות האדם – אברהם אבינו אבי האומה

מקומה של הדעה מול המידה – שלימות אברהם אבינו ע"ה ועל כך הבטיח לו ה’ את הארץ הגשמית ממש משום שהצליח

“כל כבודה בת מלך פנימה”
שולמית פישר

“כל כבודה בת מלך פנימה”

"כל כבודה בת מלך פנימה" יסוד המאמר תהליך ההפנמה האישית של הנסיונות והגירויים החיצוניים ע"מ להגיע להכרת עצמי – התכונות

האדם, גסות הרוח מול האין אונים
שולמית פישר

האדם, גסות הרוח מול האין אונים

“אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל” “כי אז אסיר מקרבך עליזי גאוותך” (סנהדרין צ”ח) ” (צפניה)והשארתי בקרבך

הטרור הפרטי באדם – המידות הרעות והשפעתו על הטרור הכללי מסביבנו
שולמית פישר

הטרור הפרטי באדם – המידות הרעות והשפעתו על הטרור הכללי מסביבנו

האם – עולם קטן שמשקף מציאות הסובב ועד כמה שפעולותיו משפיעות על סביבתנו וביכולתו לעזור למנוע טילים מתעופפים ע"י איפוק

סכנת ההבנה וההשגה השכלית של מציאות הבורא מול החוויה האמיתית של הבורא
שולמית פישר

סכנת ההבנה וההשגה השכלית של מציאות הבורא מול החוויה האמיתית של הבורא

הסכנה של המוח על כל אופניו: הבנה, השגה, הגדרה, ידיעה, להטעות את האדם בדבר שאין לו השגה בו ולכן רק