635456_fresh_pure_freedom

פרשת דרכים / ארז משה דורון. פרשת כי תצא. אם צועקים – ניצולים.

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע פרשת כי תצא. אם צועקים – ניצולים. כוחות הטומאה גנבו מאיתנו הרבה קדושה. הרבה כוחות, שמחה, אמונה. גם את ארצנו לקחו מידינו. ואין לנו כוח ולא דעת איך להחזיר לעצמנו את כל הטוב השייך לנו. אבל יש דרך להוכיח שלא התייאשנו מכל הטוב […]

1388636_skydiving_and_paragliding

פרשת דרכים / ארז משה דורון. פרשת ראה.נוצרתי לגדולות.

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע פרשת ראה. נוצרתי לגדולות. פרשת ראה מתחילה במילים: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (דברים י"א כ"ו). ושואל "אור החיים הקדוש" – מאחר וכל הפרשה נאמרה בלשון רבים, מדוע אמר כאן משה "ראה" בלשון יחיד? וגם מדוע אמר משה "ראה אנכי", כמדבר […]

642559_studying_ahead

פרשת דרכים / ארז משה דורון – פרשת עקב. המבחן האחרון

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע פרשת עקב. המבחן האחרון. "והיה עקב תשמעון". למה שינתה התורה מדרכה ולא כתבה בפשטות: "והיה אם תשמעון"? מה רצתה לומר במילה "עקב"? רבי נתן כותב, שכל הברכות העצומות שבאות בהמשך הפסוקים: ברכה ופריון ובריאות ושפע והצלחה בכל, הכל תלוי ב"עקב" הזה! כשאדם במקום […]

1076955_vibrant_gift

פרשת דרכים/ארז משה דורון. ואתחנן. הכל מתנת חינם

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע ואתחנן. הכל מתנת חינם. משה איש האלוקים, האדם הכי גדול בעולם. אין דרגה שלא הגיע אליה, אין מעלה שלא קנה אותה, זכה למסירות נפש שאין למעלה ממנה, עניו בתכלית הענווה, מתפלל שלא היה כמוהו, עלה לשמיים, נלחם עם מלאכים, לימד תורה לכל עם […]

1395172_ripe_wheat_low_pov

פרשת דרכים / ארז משה דורון. פרשת דברים. יש אחד שעיניו רואות

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע פרשת דברים. יש אחד שעיניו רואות. אחרי עשרות שנים מרות במדבר שוב עומדים בני ישראל מול הארץ המובטחת. א' בשבט. עבר הירדן המזרחי, פותח משה בנאום הפרידה מעמו האהוב. אחרי אין סוף טעויות ומשברים, נסיגות והסתבכויות, הנה הם עומדים לרשת את ארצם, לבנות […]